Bảng giá Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Đăng ký sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN ngay trên hệ thống VNPT Invoice

Chứng từ khấu trừ được coi là một chứng từ điện tử, tuân theo quy tắc và quy định của chứng từ điện tử.

Trước ngày 30/06/2022: Đơn vị có 2 cách để cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN là mua chứng từ giấy từ cơ quan thuế hoặc tự in theo quy định tại Thông tư số 37/2010/TT-BTC

Từ ngày 01/07/2022: Đơn vị chỉ được cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/TT-BTC

VNPT đã cập nhật bổ sung Chứng từ khấu trừ thuế TNCN trên phần mềm Hóa đơn điện tử VNPT

- Khách hàng đang sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử VNPT: Được cập nhật bổ sung chứng từ khấu trừ thuế TNCN trên hệ thống VNPT Invoice đang sử dụng, VNPT tạo thêm mẫu và ký hiệu Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử.

- Khách hàng mới đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử và Chứng từ điện tử: Đăng ký khởi tạo mới dịch vụ VNPT Invoice để sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Quy định về Chứng từ khấu trừ thuế TNCN 

Bảng giá Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

STT

Tên gói

Số lượng Hóa đơn/Chứng từ

Đơn giá

Đã bao gồm phí truyền nhận

Thành tiền

1

HD 300 NEW

300

1.300

390.000

2

HD 500 NEW

500

1.092

546.000

3

HD 1,000 NEW

1.000

871

871.000

4

HD 2,000 NEW

2.000

650

1.300.000

5

HD 5,000 NEW

5.000

559

2.795.000

6

HD 10,000 NEW

10.000

468

4.680.000

7

HD_MAX NEW

>10,000

390

 

Bảng Giá Chứng từ khấu trừ thuế TNCN của VNPT được áp dụng từ ngày 1/7/2022, chứng từ được tính theo số tờ chứng từ ký gửi đển cơ quan thuế giống như hóa đơn điện tử.

Các chức năng chính Chứng từ khấu trừ thuế TNCN của VNPT

Đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN: Người nộp thuế Lập tờ khai đăng ký, ký số, tải file đã ký số gửi cơ quan thuế hoặc truyền nhận đến cơ quan thuế (khi TC Thuế sẵn sàng hệ thống truyền nhận).

Lập và phát hành chứng từ khấu từ thuế TNCN: Người dùng tạo lập chứng từ, ký số gửi cho người lao động/cơ quan thuế và lưu trữ theo quy định pháp luật hiện hành.

Xử lý chứng từ trong trường hợp có sai sót: Hủy chứng từ đã lập có sai sót, lập biên bản hủy, tạo chứng từ mới thay thế.

Báo cáo Tổng hợp gửi cơ quan Thuế: Tổng hợp báo cáo chứng từ đã thực hiện tạo lập gửi đến cơ quan thuế theo quy định (khi Tổng cục thuế sẵn sàng hệ thống truyền nhận)

 

Đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN trên phần mềm Hóa đơn điện tử VNPT

Khách hàng đang sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử VNPT: Được cập nhật bổ sung chứng từ khấu trừ thuế TNCN trên hệ thống VNPT Invoice đang sử dụng, VNPT tạo thêm mẫu và ký hiệu Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử.

Khách hàng mới đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử và Chứng từ điện tử: Đăng ký khởi tạo mới dịch vụ VNPT Invoice để sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Cách tạo lập tờ khai đăng ký sử dụng Khấu trừ thuế

  • Đăng nhập vào hệ thống quản lý hóa đơn điện tử VNPT, chọn mục Tạo lập tờ khai đăng ký, người dùng nhập thông tin vào form Đăng ký/Thay đổi thông tin chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện từ
  • Thực hiện ký số: để tránh sai sót người dùng kiểm tra lại các thông tin đã nhập, sau khi các thông tin đã nhập chính xác người dùng cắm Chữ ký số VNPT CA vào máy tính hoặc dùng chữ ký số Smart Ca - Không dùng USB để ký số, sau khi ký số xong hệ thống Hóa đơn điện tử VNPT sẽ chuyển tờ khai Khấu trừ thuế bằng môi trường điện tử sang cơ quan thuế, sau khi nhận được cơ quan thuế sẽ kiểm tra và phản hồi thông tin trợ lại trên giao diện trang web xuất hóa đơn và chứng từ điện tử của VNPT.  

 

Website chuyên cung cấp sản phẩm, dịch vụ
Internet, Vinaphone và Công nghệ thông tin VNPT tại Đồng Nai

 

TƯ VẤN BÁN HÀNG: 0911848686 Zalo
HOTLINE TƯ VẤN BÁN HÀNG: 0918884113
Số DUY NHẤT tiếp nhận Báo hỏng dịch vụ: Cố định/ Internet/ Mytv: 18001166

Tổng đài hỗ trợ dịch vụ CNTT 18001260
Tổng đài hỗ trợ Sim, gói cước Vinaphone: 18001091

Website: https://vnpt-dongnai.com/ Email: binhgt.dni@vnpt.vn

 (*) Xem thêm

ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ VNPT ĐỒNG NAI

CHIẾC KHẤU 20% - 30%

Liên hệ: 0911848686 (có Zalo)

Đã thêm vào giỏ hàng