Chữ ký số VNPT

Bảng giá đăng ký mới và gia hạn chữ ký số VNPT Đồng Nai

Dịch vụ Chữ ký số VNPT tại Đồng Nai 2023

VNPT là nhà cung cấp đầu tiên triển khai giải pháp chứng thư số (Chữ ký số) công cộng tại Việt Nam, đến nay VNPT Thống Nhất đã cung cấp nhiều dòng phẩm dịch vụ chữ ký số như Chữ ký số (chứng thư số) VNPT CA token, Chữ ký số Smart Ca không dùng token dành riêng cho tổ chức và cá nhân, và chữ ký số HSM dùng để ký phát hành hóa đơn điện tử, chữ ký số trên sim KPI ...

Chữ ký số VNPT đáp ứng các nhu cầu sau;

  • Chữ ký số VNPT có thể sử dụng trong các giao dịch thư điện tử, e-mail, ngân hàng, Chứng khoán, mua bán trực tuyến...
  • Chữ ký số VNPT được sử dụng trong các dịch vụ hành chính công điện tử như: bảo hiểm xã hội, kê khai thuế điện tử, kê khai hải quan trực tuyến, mua sắm công ....
  • Chữ ký số Viettel còn được các doanh nghiệp, cá nhân sử dụng trong các giao dịch điện tử khác như ký trên file dbf, excel ... ký hợp đồng trên các phần mềm, ký kết văn bản thỏa thuận, kinh doanh trực tuyến ...

Bảng báo giá đăng ký mới Chữ ký số VNPT - CA

Thời gian sử dụng 12 Tháng 24 Tháng 36 Tháng
Giá chữ ký số          1.273.000          2.190.000          3.112.000
Giá USB Token             550.000             550.000  Miễn phí 
Tổng giá cước          1.823.000          2.740.000          3.112.000

Bảng báo giá gia hạn Chữ ký số VNPT - CA

Thời gian sử dụng 12 Tháng 24 Tháng 36 Tháng
Giá chữ ký số          1.273.000          2.190.000          2.912.000

Bảng báo giá Chữ ký số Cá nhân trong doanh nghiệp

Thời gian sử dụng 12 Tháng 24 Tháng 36 Tháng
Mua mới chữ ký số             825.000          1.265.000          1.595.000
Gia hạn chữ ký số             660.000          1.100.000          1.430.000

Bảng báo giá Chữ ký số Cá nhân - Hộ gia đình

Thời gian sử dụng 12 Tháng 24 Tháng 36 Tháng
Gia hạn chữ ký số             550.000             990.000          1.320.000
Mua mới chữ ký số             715.000          1.155.000          1.485.000

Bảng báo giá Chữ ký số VNPT - HSM

Thời gian sử dụng 12 Tháng 24 Tháng 36 Tháng
Giá chữ ký số HSM          5.500.000          9.900.000        13.200.000

Bảng báo giá Chữ ký số VNPT - Smart CA

STT  Tên gói Cấu hình gói dịch vụ Thời gian sử dụng Giá cước dịch vụ
1 SmartCA      Cá nhân        Cơ bản Tốc độ ký: 01 lượt ký/giây Lượt ký tối đa trong 24h: 500 lượt ký 12                220.000
24                385.000
36                550.000
2 SmartCA   Nhân viên     Cơ bản Tốc độ ký: 01 lượt ký/giây Lượt ký tối đa trong 24h: 500 lượt ký 12                330.000
24                605.000
36                770.000
3 SmartCA Doanh nghiệp cơ bản Tốc độ ký: 01 lượt ký/giây Lượt ký tối đa trong 24h: 500 lượt ký 12              1.273.000
24              2.190.000
36              2.912.000
3 SmartCA Doanh nghiệp nâng cao Tốc độ ký: 20 lượt ký/giây Lượt ký tối đa trong 24h: 10.000 lượt ký 12              2.250.000
24              4.050.000
36              5.700.000

 

 


Đã thêm vào giỏ hàng