Internet Truyền hình

Sắp xếp:


Internet - Truyền hình Mytv 300Mbps Gói Net 5+

269.000đ

Tốc độ truy cập Internet: 300 Mbps  Truyền hình Myty gói Nâng cao (app) 180 kênh  Trả sau hàng tháng 269.000đ Trả trước 3 tháng: 807,000đ Trả trước 6 tháng tặng 1 tháng: 1,614,000đ Trả trước 12 tháng tặng 2 tháng: 3,228,000đ Phí lắp đặt ban đầu: 300.000đ Tặng Dịch vụ GreenNet 

Internet - Truyền hình Mytv 250Mbps Gói Net 4+

239.000đ

Tốc độ truy cập Internet: 250 Mbps  Truyền hình Myty gói Nâng cao (app) 180 kênh  Trả sau hàng tháng 239.000đ Trả trước 3 tháng: 717,000đ Trả trước 6 tháng tặng 1 tháng: 1,434,000đ Trả trước 12 tháng tặng 2 tháng: 2,868,000đ Phí lắp đặt ban đầu: 300.000đ Tặng Dịch vụ GreenNet 

Internet - Truyền hình Mytv 200Mbps Gói Net 3+

229.000đ

Tốc độ truy cập Internet: 200 Mbps  Truyền hình Myty gói Nâng cao (app) 180 kênh  Trả sau hàng tháng 229.000đ Trả trước 3 tháng: 687,000đ Trả trước 6 tháng tặng 1 tháng: 1,374,000đ Trả trước 12 tháng tặng 2 tháng: 2,748,000đ Phí lắp đặt ban đầu: 300.000đ Tặng Dịch vụ GreenNet 

Internet - Truyền hình Mytv 150Mbps Gói Net 2+

200.000đ

Tốc độ truy cập Internet: 150 Mbps  Truyền hình Myty gói Nâng cao (app) 180 kênh  Trả sau hàng tháng 200.000đ Trả trước 3 tháng: 600.000đ Trả trước 6 tháng tặng 1 tháng: 1.200.000đ Trả trước 12 tháng tặng 2 tháng: 2.400.000đ Phí lắp đặt ban đầu: 300.000đ Tặng Dịch vụ GreenNet 

Internet - Truyền hình Mytv gói Net 1+ 100Mpbs

185.000đ

Tốc độ truy cập Internet: 100 Mbps  Truyền hình Myty gói Nâng cao (app) 180 kênh  Trả sau hàng tháng 185.000đ Trả trước 3 tháng: 555.000đ Trả trước 6 tháng tặng 1 tháng: 1.111.000đ Trả trước 12 tháng tặng 2 tháng: 2.222.000đ Phí lắp đặt ban đầu: 300.000đ Tặng Dịch vụ GreenNet 

Gói Internet Home TV 5 Super 300Mbps, 3 Mesh

340.000đ

Tốc độ trong nước (Mbps): 300Mpbs. Thiết bị phát Wifi Mesh: 3 Truyền hình Myty gói Nâng cao (STB): 180 kênh Trả trước 6 tháng tặng 1 tháng: 2,040,000đ Trả trước 12 tháng tặng 2 tháng: 4,080,000đ

Hiển thị 1 - 6 / 6 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng