Các Gói Home Internet hộ gia đình tại VNPT Đồng Nai từ Tháng 7/2023

Sắp xếp:


Internet 500Mbps, Gói Home Net 6

350.000đ

Internet: 500 Mbps Trả sau hàng tháng: 350,000đ Trả trước 3 tháng: 1,050,000đ Trả trước 6 tháng tặng tháng: 2,100,000đ Trả trước 12 tháng tặng 2 tháng: 4,200,000đ Dịch vụ GreenNet

Internet 300Mbps, Gói Home Net 5

249.000đ

Internet: 300 Mbps Trả sau hàng tháng: 249,000đ Trả trước 3 tháng: 747,000đ Trả trước 6 tháng tặng tháng: 1,494,000đ Trả trước 12 tháng tặng 2 tháng: 2,988,000đ Dịch vụ GreenNet

Internet 250Mbps, Gói Home Net 4

219.000đ

Internet: 250 Mbps Trả sau hàng tháng: 219,000đ Trả trước 3 tháng: 657,000đ Trả trước 6 tháng tặng tháng: 1,314,000đ Trả trước 12 tháng tặng 2 tháng: 2,628,000đ Dịch vụ GreenNet

Internet 200Mbps, Gói Home Net 3

209.000đ

Internet: 200 Mbps Trả sau hàng tháng: 209,000đ Trả trước 3 tháng: 627,000đ Trả trước 6 tháng tặng tháng: 1,254,000đ Trả trước 12 tháng tặng 2 tháng: 2,508,000đ Dịch vụ GreenNet

Internet 150Mbps, Gói Home Net 2

180.000đ

Internet: 150 Mbps Trả sau hàng tháng 180.000đ Trả trước 3 tháng: 540,000đ Trả trước 6 tháng tặng tháng: 1,080,000đ Trả trước 12 tháng tặng 2 tháng: 2,160,000đ Dịch vụ GreenNet

Internet 100Mbps, Gói Home Net 1

165.000đ

Internet: 100 Mbps  Trả sau hàng tháng 165.000đ Trả trước 3 tháng: 495,000đ Trả trước 6 tháng tặng tháng: 990,000đ Trả trước 12 tháng tặng 2 tháng: 1,980,000đ Dịch vụ GreenNet 

Gói Internet Home TV 5 Super 300Mbps, 3 Mesh

340.000đ

Tốc độ trong nước (Mbps): 300Mpbs. Thiết bị phát Wifi Mesh: 3 Truyền hình Myty gói Nâng cao (STB): 180 kênh Trả trước 6 tháng tặng 1 tháng: 2,040,000đ Trả trước 12 tháng tặng 2 tháng: 4,080,000đ

Hiển thị 1 - 7 / 7 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng