Hướng dẫn Tạo dải hóa đơn năm mới

Cách tạo ký hiệu, dải hóa đơn năm 2023 và cách thực hiện hủy hóa đơn năm 2022

Căn cứ theo điều 10 nghị định 123/2022/NĐ-CP và điều 4 thông tư 78/2021/TT-BTC, từ ngày 01/01/2023 người sử dụng hóa đơn điện tử phải tiến hành đăng ký lại Dải hóa đơn, ký hiệu cho năm mới, số hóa đơn, Phiếu xuất kho sẽ bắt đầu từ số 1, vì vậy khách hàng phải phát hành hóa đơn năm 2022 trước ngày 1/1/2023, nếu sang năm 2023 mà khách hàng xuất hóa đơn năm 2022 thì sẽ vi phạm quy định của cơ quan thuế và hóa đơn đó sẽ không có giá trị sử dụng.

VNPT Đồng Nai hướng dẫn quý khách hàng cách thực hiện chuyển ký hiệu, dải hóa đơn sang năm 2023 trên hệ thống Hóa đơn điện tử VNPT Invoice, sau khi tạo dải hóa đơn cho năm mới toàn bộ số lượng hóa đơn đã đăng ký với VNPT và chưa sử dụng (chưa phát hành) sẽ được chuyển hẳn sang dải hóa đơn của năm 2023, sau khi khách hàng thực hiện Tạo dải hóa đơn sang năm mới khách hàng phải thực hiện hủy hóa đơn tồn của năm cũ (năm 2022) như sau:

Bảng giá hóa đơn điện tử VNPT 2023
Bảng giá chữ ký số VNPT 2023 Chiếc khấu 20 - 30%

Hướng dẫn tạo dải hóa đơn năm 2023.

Bước 1: Đăng nhập hệ thống xuất hóa đơn VNPT.

Khách hàng dùng tài khoản admin để đăng nhập hệ thống xuất hóa đơn điện tử của VNPT.

Bước 2: Tạo dải hóa đơn cho năm mới.

Người dùng click chọn menu Đăng ký phát hành >> Đăng ký dải hóa đơn phát hành (hoặc Thông báo phát hành TT78)

Đăng ký dải hóa đơn năm 2023Cách thực hiện Đăng ký dải hóa đơn năm 2023

Bước 3: Tự động tạo dải hóa đơn năm mới

Trong bản thể hiện Danh sách Dải ký hiệu hóa đơn phát hành, khách hàng thực hiện chọn nút “Tự động tạo dải hóa đơn năm mới”. để hệ thống tự động chuyển tất cả các mẫu hóa đơn GTGT, PXK, từ năm cũ sang năm mới. 

Thực hiện chọn nút “Tự động tạo dải hóa đơn năm mớiThực hiện chọn nút “Tự động tạo dải hóa đơn năm mới

Bước 4: Xác nhận yêu cầu chuyển dải hóa đơn sang năm mới

Trước khi chọn nút Xác nhận người sử dụng lưu ý giúp nếu Doanh nghiệp/đơn vị mình không còn xuất hóa đơn trong năm 2022 nữa thì mới thực hiện chọn Xác nhận, vì khi thực hiện Xác nhận toàn bộ hóa đơn khách hàng còn lại của năm cũ sẽ được chuyển sang năm mới và khách hàng sẽ không xuất được hóa đơn của năm 2022 được nữa, vì vậy khách hàng cần cân nhắc vấn đề này trước khi chọn xác nhận.

Sau khi khách hàng click chọn nút Xác nhận, hệ thống sẽ tự động copy tất cả các hóa đơn, ký hiệu hóa đơn năm 2022 trạng thái Đang sử dụng sang dải ký hiệu năm 2023.

Ví dụ: Năm 2022, ký hiệu đang là C22TTP số hóa đơn đang sử dụng tới số 100, số hóa đơn mua của VNPT là 500 như vậy tồn cuối kì đến 31/12/2022 là 400 số, và 400 hóa đơn này sẽ được chuyển sang năm 2023, lúc đó mẫu số hóa đơn sẽ là C23TTP (23 là năm) số hóa đơn từ 1 đến 400.

Thực hiện xác nhận khởi tạo dải hóa đơn năm 2023

Thực hiện xác nhận khởi tạo dải hóa đơn năm 2023

Bước 5. Kiểm tra lại dải hóa đơn và ký hiệu vừa đăng ký.

Khách hàng bấm chọn menu Đăng ký phát hành >> Quản lý Thông báo phát hành (Hoặc Đăng ký dải hóa đơn phát hành), chọn nút Chi tiết để xem lại mẫu số, ký hiệu, số lượng hóa đơn vừa đăng ký cho năm mới. Sau đó khách hàng vào lập nháp 1 tờ hóa đơn và kiểm tra lại các thông tin trên tờ hóa đơn, nếu các thông tin mẫu số, ký hiệu hóa đơn đúng thì khách hàng đã có thể thực hiện ký số xuất hóa đơn.

Kiểm tra lại ký hiệu hóa đơn và dải hóa đơn vừa đăng ký

Lưu ý về thời điểm chuyển dải hóa đơn sang năm mới

Khách hàng không nhất thiết phải chuyển đổi dải hóa đơn sang năm mới nếu chưa có nhu cầu xuất hóa đơn cho năm mới mà có thể để đến khi nào khách hàng có nhu cầu xuất hóa đơn thì chuyển đổi, như vậy khách hàng có thể chuyển đổi dải hóa đơn sang năm mới vào tháng 2 3 hoặc thời gian bất kì trong năm 2023... 

Sang năm 2023, khi khách hàng lập hóa đơn bắt buộc phải chọn mẫu số của năm 2023 chứ không được chọn mẫu số 2022 và tiến hành hủy hóa đơn năm 2022 chưa sử dụng:

CHỮ KÝ SỐ VNPT CHIẾC KHẤU TIỀN MẶT 20% đến 30%

Liên hệ Giang Thanh Bình 0911848686 zalo

Hướng dẫn cách Hủy dải ký hiệu hóa đơn năm 2022

Sau thời điểm 00h00 ngày 01/01/2023, khi Doanh nghiệp/tổ chức không có nhu cầu xuất hóa đơn năm 2022 thì thực hiện hủy dải hóa đơn, ký hiệu hóa đơn năm 2022 theo hướng dẫn sau:

Lưu ý về thời gian hủy dải hóa đơn năm cũ

Khách hàng có thể hủy hóa đơn năm cũ từ thời điểm khách hàng không còn nhu cầu xuất hóa đơn năm cũ (2022).

Khách hàng nên thực hiện Hủy hóa đơn năm cũ, để tránh nhầm lẫn khi xuất hóa đơn năm mới (2023) 

Bước 1: Lập báo cáo hủy dải hóa đơn năm cũ

Từ màn hình giao diện hệ thống, khách hàng kích chọn menu Xử Lý Hóa Đơn chọn Lập báo cáo hủy, hệ thống sẽ hiển thị màn hình danh sách thông báo hủy như hình minh họa bên dưới.

Giao diện lập báo cáo hủy hóa đơn năm 2022Giao diện Quản lý hủy hóa đơn

Bước 2: Tạo thông báo Hủy dải hóa đơn

Khách hàng chọn “Tạo mới” ở phía trên danh sách để thêm thông báo Hủy, màn hình Thông báo hủy hóa đơn hiển thị như sau:

Các thông tin: Tên tổ chức, Mã số thuế, Địa chỉ sẽ được hệ thống hiển thị từ thông tin đơn vị phát hành hóa đươn nên các thông tin này người sử dụng không được phép sửa.

 • Phương pháp hủy: khách hàng nhập nội dung là “hủy trên phần mềm”.
 • Thời gian hủy, Ngày hủy, Ngày lập biểu: khách hàng có thể chọn thời gian hiện tại
 • Người lập biểu: nhập tên người thực hiện (kế toán).
 • Người đại diện pháp luật: Tên giám đốc hoặc người được ủy quyền.

From nhập thông tin hóa đơn cần hủy

From nhập thông tin hóa đơn cần hủy

Bước 3: Nhập thông tin ký hiệu và dải hóa đơn cần hủy

Sau khi nhập thông tin vào from Thông báo hủy hóa đơn, khách hàng bấm chọn Tạo mới, hệ thống xuất hiện from nhập Danh sách hủy hóa đơn điện tử, khách hàng tùy chọn:

 • Tên loại hóa đơn: chọn " Hóa đơn GTGT" hoặc các chứng từ được in (PXK) .. tùy theo nhu cầu khách hàng cần hủy.
 • Mẫu số: chọn mẫu số cũ cần hủy
 • Ký hiệu: hệ thống tự nhảy
 • Số lượng: là số lượng hóa đơn cần hủy, hệ thống sẽ tự động nhảy số lượng hóa đơn còn tồn chưa sử dụng
 • Từ số đến số: hệ thống sẽ tự động nhảy số tờ hóa đơn còn tồn chưa sử dụng.

Nếu khách hàng chỉ có nhu cầu hủy 100 hóa đơn/ trên 200 tờ hóa đơn hiện có, thì khách hàng tự đánh lại số lượng và từ số đến số, nhưng trong trường hợp hủy dải hóa đơn của năm cũ thì khách hàng buộc phải hủy hết số hóa đơn tồn năm cũ.

Nhập thông tin dải hóa đơn cần hủy

Nhập thông tin ký hiệu và dải hóa đơn cần hủy

Giao hiện hiển thị các thông tin Mẫu số cần hủy

Giao hiện hiển thị các thông tin Mẫu số cần hủy

Kích chọn Lưu để thêm mới dải hóa đơn hủy sau khi chọn (nhập) thông tin.

Sau khi khách hàng chọn nút Lưu, hệ thống quay về màn hình Thêm mới dải hóa đơn hủy. Dải hóa đơn hủy sẽ được hiển thị trong Danh sách dải hóa đơn hủy.

Danh sách Dải hóa đơn hủy sẽ bị hủy

 

Bước 4: Thực hiện Hủy dải hóa đơn

Sau khi kích chọn Lưu để thêm mới thông báo hủy dải hóa đơn với các thông tin dải hóa đơn vừa nhập ở bước 3,

Thông báo hủy dải hóa đơn với các thông tin dải hóa đơn vừa nhập ở bướcThông báo hủy dải hóa đơn với các thông tin dải hóa đơn vừa nhập ở bước

Bước 5: Kiểm tra lại thông tin dải hóa đơn đã thực hiện hủy

Người sử dụng cần phải kiểm tra lại thông tin dải hóa đơn đã thực hiện hủy, trong menu chính khách hàng chọn Đăng ký phát hành >> Đăng ký dải hóa đơn (hoặc Thông báo phát hành). Nếu Dải hóa đơn vừa hủy đã chuyển từ trạng thái Đang sử dụng sang trạng thái Đã hủy thì khách hàng đã thực hiện hủy dải hóa đơn của năm 2022 thành công.

Trạng thái Đã hủy thì khách hàng đã thực hiện hủy dải hóa đơn của năm 2022 thành côngTrạng thái Đã hủy thì khách hàng đã thực hiện hủy dải hóa đơn của năm 2022 thành công

Hoặc ngay khi khách hàng đăng nhập vào trang web xuất hóa đơn của VNPT, Người sử dụng cũng có thể theo dõi được trạng thái dải hóa đơn đã đăng ký, đã hủy, số lượng hóa đơn đã sử dụng ... như ảnh minh họa bên dưới, Nếu khách hàng không thấy thông tin như ảnh, thì khách hàng thực hiện thoát khỏi trang web và đăng nhập lại.

Kiểm tra số lượng hóa đơn đã đăng ký, đã hủy, số lượng hóa đơn đang sử dụng.

Trả lời một số câu hỏi liên quan đến đăng Dải hóa đơn

1. Cách chọn Ký hiệu hóa đơn GTGT có mã.

Theo Điều 4, Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định về ký hiệu mẫu số hóa đơn GTGT, thì khách hàng có thể lựa chọn ký hiệu 1C23TTP và được giải thích từ ngữ như sau:

 • Số 1: Phản ánh loại hóa đơn điện tử Giá trị gia tăng
 • Chữ C: là thể hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
 • Số 23: là 2 số cuối của năm phát hành hóa đơn
 • Chữ T: là Doanh nghiệp thông thường.
 • TP: là Doanh nghiệp tự chọn theo nhu cầu quản lý

2. Đối tượng nào phải đăng ký dải hóa đơn cho năm mới?

Đây là quy định bắt buộc của thuế, nên tất cả các khách hàng phải đăng ký lại dải hóa đơn mới cho năm mới.

Ví dụ: Năm 2022, ký hiệu đang là C22TTP số hóa đơn đang sử dụng tới số 100, số hóa đơn mua của VNPT là 500 như vậy tồn cuối kì đến 31/12/2022 là 400 số, và 400 hóa đơn này sẽ được chuyển sang năm 2023, lúc đó mẫu số hóa đơn sẽ là C23TTP (23 là năm) số hóa đơn từ 1 đến 400.

3. Khi nào chuyển dải hóa đơn qua năm mới?

Khi nào khách hàng không có nhu cầu xuất hóa đơn trong năm 2022 nữa thì có thể kết chuyển. lưu ý: khi đã chuyển dải hóa đơn sang năm mới, khách hàng sẽ không lập được hóa đơn có ký hiệu cũ được nữa.

Việc kết chuyển hóa đơn sang năm mới không bắt buộc vào ngày cuối năm, hay ngày đầu năm, mà khách hàng có thể kết chuyển khi nào có nhu cầu xuất hóa đơn cho năm 2023.

4. Khi chuyển dải hóa đơn qua năm mới, tôi có xuất hóa đơn cho năm 2022?

Khi đã kết chuyển dải hóa đơn sang qua năm mới, thì không thể xuất hóa đơn cho năm 2022 được nữa.

5. Khi đăng ký Dải hóa đơn xong tôi có thể xuất hóa đơn liền được không?

Cơ quan thuế không duyệt dải hóa đơn vì vậy khi khách hàng đăng ký dải hóa đơn thành công thì khách hàng có thể xuất hóa đơn được liền.

6. Không đăng ký lại dải hóa đơn qua năm 2023 tôi có thể xuất được hóa đơn?

Không, nếu khách hàng không đăng ký lại dải hóa đơn cho năm mới khách hàng sẽ không xuất được hóa đơn cho năm mới.

7. Khi nào thực hiện hủy dải hóa đơn năm cũ:

Có thể thực hiện hủy dải hóa đơn sau thời điểm 00h00 ngày 01/01/2023, khi Doanh nghiệp/tổ chức không có nhu cầu xuất hóa đơn năm 2022 thì thực hiện hủy dải hóa đơn, ký hiệu hóa đơn năm 2022, đây là quy định bắt buộc.

8. Đăng ký dải hóa đơn mới và hủy dải hóa đơn năm cũ có cần báo thuế:

Việc chuyển đổi dải hóa đơn sang năm mới và hủy giải hóa đơn năm cũ chỉ cần thực hiện trên phần mềm xuất hóa đơn VNPT, không cần thông báo cho cơ quan thuế.

Phía trên bạn đã được VNPT hướng dẫn cách tạo thông báo phát hành dải hóa đơn cho năm mới với những thao tác cụ thể trên phần mềm hóa đơn điện tử VNPT. Dựa vào đây, bạn có thể thực hiện một cách nhanh chóng chuẩn xác để mẫu hóa đơn được phát hành thuận lợi. Nếu bạn có ý kiến cần đóng góp hoặc có câu hỏi cần thắc mắc, vui lòng gọi tổng đài hỗ trợ khách hàng của VNPT 18001260 nhánh 1, hoặc gọi, kết bạn zalo 0911848686 để nhân viên VNPT hỗ trợ. Chúng tôi sẽ nhanh chóng nắm bắt và giải đáp chi tiết nhất!.

 

 

Website chuyên cung cấp sản phẩm, dịch vụ
Internet, Vinaphone và Công nghệ thông tin VNPT tại Đồng Nai

 

TƯ VẤN BÁN HÀNG: 0911848686 Zalo
HOTLINE TƯ VẤN BÁN HÀNG: 0918884113
Số DUY NHẤT tiếp nhận Báo hỏng dịch vụ: Cố định/ Internet/ Mytv: 18001166

Tổng đài hỗ trợ dịch vụ CNTT 18001260
Tổng đài hỗ trợ Sim, gói cước Vinaphone: 18001091

Website: https://vnpt-dongnai.com/ Email: binhgt.dni@vnpt.vn

 

Tags : HDDT


Đã thêm vào giỏ hàng