Hướng dẫn cài chữ ký số Smart ca để ký kho bạc

Chữ ký số VNPT SmartCA là dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa của VNPT, đáp ứng theo tiêu chuẩn an toàn bảo mật eIDAS của Châu Âu và các tiêu chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Chữ ký số từ xa VNPT SmartCA sẵn sàng tích hợp với các phần mềm, ứng dụng giúp khách hàng thực hiện các giao dịch ký số một cách an toàn, thuận tiện.

VNPT Smart CA sẵn sàng tích hợp với các phần mềm, ứng dụng giúp khách hàng thực hiện các giao dịch ký số một cách an toàn, thuận tiện, Bạn chỉ cần chiếc điện thoại cá nhân, table hay máy tính để ký mọi lúc mọi nơi.

MUA CHỮ KÝ SỐ VNPT CHIẾC KHẤU 30%

Áp dụng trong tháng

Các chức năng của Chữ ký số từ xa VNPT SmartCA:

Ký số từ xa thông qua thiết bị di động (SmartPhone, Tablet)

Quản lý thông tin chứng thư số.

Quản lý tài liệu, văn bản đã thực hiện ký số

Tích hợp với các ứng dụng, phần mềm sử dụng ứng dụng ký số để chứng thực văn bản, giao dịch điện tử.

Chữ ký số VNPT Smart CA hỗ trợ người dùng thực hiện ký số các bộ hồ sơ và chứng từ thanh toán khi giao dịch với Kho bạc Nhà nước.

Giải pháp tích hợp chữ ký số vnpt Smart ca

Bảng giá Chữ ký số VNPT Smart Ca - không Token USB

Để sử dụng Chữ ký số VNPT Smart CA người dùng cần phải cài đặt, cập nhật chữ ký số vào phần mềm Kho bạc nhà nước

Quy định về sử dụng chữ ký số kho bạc nhà nước

Trước khi sử dụng chữ ký số để thực hiện các Giao dịch điệm tử với với kho bạc nhà nước, các đơn vị giao dịch phải thông báo chữ ký số của các cá nhân liên quan như kế toán, kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị ... thuộc đơn vị giao dịch tham gia Giao dịch điệm tử với với kho bạc nhà nước. Chữ ký số của các cá nhân tham gia GDĐT với Kho bạc Nhà nuóc phải gắn với từng chức danh tham gia và theo từng loại giao dịch cụ thể.

Chữ ký số được thông báo để ký chức danh chủ tài khoản hoặc người được ủy quyền (chữ ký thứ nhất): kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán hoặc người được ủy quyền (chữ ký thứ hai) trên các chứng từ chuyển tiền qua Trang thông tin dịch vụ công của Kho bạc Nhà nuóc phải là chữ ký số tương ứng của người đã được Kho bạc Nhà nuóc chấp thuận ký chữ ký thứ nhất và ký chữ ký thứ hai trong hồ sơ mở và sử dụng tài khoản của đơn vị giao dịch theo quy định tại Thông tư 61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính.

Số lượng chữ ký số thông báo cho chữ ký thứ nhất và chữ ký thứ hai không được vượt quá số lượng người ký chữ ký tương ứng quy định tại Thông tư số 61/2014/TT-BTC.

Trường hợp thay đổi các thông tin đã thông báo, gia hạn, tạm dừng hoặc thay đổi chứng thư số; thay đổi cặp khóa, các đơn vị tham gia Giao dịch điện tử phải có thông báo sửa đổi, bổ sung thông tin chữ ký số với Kho bạc Nhà nuóc.

Sau đây VNPT hướng dẫn người dùng cập nhật và Chữ ký số Smart CA không dùng Tonken USB để ký chứng từ trên hệ thống Kho bạc 

HƯỚNG DẪN KÝ SỐ VNPT SMARTCA TRÊN HỆ THỐNG KHO BẠC

Đối với những đơn vị chưa có tài khoản truy cập vào hệ thống Dịch vụ công Kho bạc Nhà nước có thể truy cập vào Cổng thông tin Bộ Tài chính, chọn Dịch vụ công Kho bạc Nhà nuóc hoặc truy câp trực tiêp vào địa chỉ sau: https:mof.gov.vn để tiến hành kê khai hồ sơ đăng ký sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và gửi sang Kho bạc Nhà nuóc xử lý. Hồ sơ sau khi được Kho bạc Nhà nuóc phê duyệt, các thành viên thuộc đơn vị sẽ được cấp tài khoản truy cập vào hệ thống thông qua địa chỉ email đã đăng ký.

 

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Để có tài khoản truy cập vào hệ thống dịch vụ công Kho bạc Nhà nuóc, người sử dụng thực hiện lần lượt theo các thao tác như sau:

Bước 1: Kê khai thông tin hồ sơ đăng ký sử dụng Dịch vụ công trực tuyến.

Bước 2: Thành viên tham gia sử dụng chữ ký số tiến hành xác nhận chữ ký số.

Bước 3: Ký số và gửi hồ sơ sang Kho bạc Nhà nuóc.

Bước 4: Nhận kết quả xử lý hồ sơ đăng ký sử dụng Dịch vụ công trực tuyến.

Mô tả bước 3: Chủ tài khoản tiến hành ký số bằng SmartCA trên bộ hồ sơ và gửi sang Kho bạc Nhà nuóc

- Chủ tài khoản ký số và gửi hồ sơ sang Kho bạc Nhà nuóc cần thực hiện các bước sau:

+ Bước 1: Truy cập email của Chủ tài khoản (CTK).

+ Bước 2: Bấm xem chi tiết thông tin hồ sơ.

+ Bước 3: Ký số và gửi hồ sơ sang Kho bạc Nhà nuóc.

- Lưu ý:

+ Chủ tài khoản hoặc Ủy quyền chủ tài khoản sẽ tiến hành ký số và gửi hồ sơ đăng ký sử dụng Dịch vụ công trực tuyến sang Kho bạc Nhà nuóc.

+ Hồ sơ sau khi gửi thành công sang Kho bạc Nhà nuóc hệ thống tự động gửi email thông báo về cho đơn vị.

+ Trạng thái hồ sơ sau khi Chủ tài khoản ký số là Chờ cán bộ Kho bạc Nhà nuóc tiếp nhận hồ sơ.

Bước 1: Truy cập email của Chủ tài khoản

- Truy cập vào email của Chủ tài khoản đã kê khai ở phần kê khai thông tin thành viên.

- Bấm liên kết nhận được trong email.

Màn hình sau khi bấm liên kết

Bước 2: Bấm xem chi tiết thông tin hồ sơ.

- Trên màn hình tra cứu hồ sơ đăng ký sử dụng Dịch vụ công, bấm mã hồ sơ để xem chi tiết hồ sơ

 

- Xác nhận các thông tin trên App VNPT SmartCA

Hình 3. Màn hình sau khi kích biểu tượng đăng ký

- Hệ thống sẽ tự động lấy số Serial chứng thư số cập nhật vào hệ thống.

Bấm Tiếp tục  để đến mục Hoàn thành và gửi hồ sơ đăng ký dịch vụ công trực tuyến.

Màn hình hoàn thành và gửi hồ sơ

Bước 3: Ký số và gửi hồ sơ sang Kho bạc Nhà nuóc.

- Bấm nút Ký số .

- Trên màn hình thông tin chứng thư số, chọn chữ ký số VNPT SmartCA

 

Hình 5. Màn hình sau khi chọn chữ ký số trong danh sách chữ ký số

- Xác nhận các thông tin trên App VNPT SmartCA

Hình 6. Màn hình sau khi kích biểu tượng đăng ký

- Xác nhận giao dịch ký số để hoàn thành ký số và gửi hồ sơ sang Kho bạc Nhà nuóc.

 

Trên đây VNPT đã hướng dẫn khách hàng tự đăng ký và cập nhật chữ ký số Smart CA vào dịch vụ công Kho bạc nhà nước, trong quá trình cập nhật bị lỗi khách hàng vui lòng gọi tổng đài VNPT 18001260 nhánh 1 để được hỗ trợ cài đặt.

MUA CHỮ KÝ SỐ VNPT CHIẾC KHẤU 30%

Liên hệ: 0911848686 zalo để được tư vấn

 


Đã thêm vào giỏ hàng