Gói Thương gia

Sắp xếp:


Gói Thương gia PLUS, 15GB data/ngày, 6.000 phút + 1500 phút ngoại mạng

1.499.000đ

THƯƠNG GIA 999 Giá cước trả sau hàng tháng: 1,499.000đ. 6.000 phút gọi di động nội mạng Vinaphone 1500 phút ngoại mạng 15 GB Data/ngày

Gói Thương gia 999, 11GB data/ngày, 6.000 phút + 1100 phút ngoại mạng

999.000đ

THƯƠNG GIA 999 Giá cước trả sau hàng tháng: 999.000đ. 6.000 phút gọi di động nội mạng Vinaphone 1100 phút ngoại mạng 11 GB Data/ngày

Gói Thương gia 899, 10GB data/ngày, 6.000 phút + 1000 phút ngoại mạng

899.000đ

THƯƠNG GIA 899 Giá cước trả sau hàng tháng: 899.000đ. 7.000 phút gọi di động nội mạng Vinaphone 1000 phút ngoại mạng 10 GB Data/ngày

Gói Thương gia 799, 9GB data/ngày, 5.000 phút + 900 phút ngoại mạng

799.000đ

THƯƠNG GIA 799 Giá cước trả sau hàng tháng: 799.000đ. 5.000 phút gọi di động nội mạng Vinaphone 900 phút ngoại mạng 9 GB Data/ngày

Gói Thương gia 699, 8GB data/ngày, 5.000 phút + 800 phút ngoại mạng

699.000đ

THƯƠNG GIA 699 Giá cước trả sau hàng tháng: 699.000đ. 5.000 phút gọi di động nội mạng Vinaphone 800 phút ngoại mạng 8 GB Data/ngày

Gói Thương gia 599, 7GB data/ngày, 4.000 phút + 700 phút ngoại mạng

599.000đ

THƯƠNG GIA 599 Giá cước trả sau hàng tháng: 599.000đ. 4.000 phút gọi di động nội mạng Vinaphone 700 phút ngoại mạng 7GB Data/ngày

Gói Thương gia 499, 6GB data/ngày, 4.000 phút + 600 phút ngoại mạng

499.000đ

THƯƠNG GIA 499 Giá cước trả sau hàng tháng: 499.000đ. 4.000 phút gọi di động nội mạng Vinaphone 600 phút ngoại mạng 6GB Data/ngày

Gói Thương gia 349, 4GB data/ngày, 4.000 phút + 400 phút ngoại mạng.

349.000đ

THƯƠNG GIA 349 Giá cước trả sau hàng tháng: 349.000đ. 4.000 phút gọi di động nội mạng Vinaphone 400 phút ngoại mạng 4GB Data/ngày

Gói Thương gia 249, 2GB data/ngày, 2.000 phút + 200 phút ngoại mạng.

249.000đ

THƯƠNG GIA 249 Giá cước trả sau hàng tháng: 249.000đ. 2.000 phút gọi di động nội mạng Vinaphone 200 phút ngoại mạng 2GB Data/ngày

Hiển thị 1 - 9 / 9 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng