Home Giải trí 2, 150Mpbs, Data 30GB/tháng, 1000 phút nội mạng, MyTV nâng cao 1 Wifi Mesh
Home Giải trí 2, 150Mpbs, Data 30GB/tháng, 1000 phút nội mạng, MyTV nâng cao 1 Wifi Mesh

36 Lượt xem

Tốc độ 150Mbps và tốc độ 200Mbps khi xem fim, 01 Wifi Mesh, Data 30GB/tháng, 1000 nội mạng, 50 ngoại mạng, MyTV nâng cao
Home Game 2, 150Mpbs dành cho Game thủ
Home Game 2, 150Mpbs dành cho Game thủ

36 Lượt xem

Home Game 2 dành cho Game, Tốc độ 150Mbps và tốc độ 300Mbps cho game, 01 Wifi Mesh, Data 30GB/tháng, 1000 nội mạng, MyTV nâng cao
Home Thể thao 2
Home Thể thao 2

34 Lượt xem

Tốc độ 150Mbps, 01 Wifi Mesh, Truyền hình 180 kênh, Di động 60GB data, 1000 phút nội mạng, 50 phút ngoại mạng
Home Đỉnh 2
Home Đỉnh 2

54 Lượt xem

Home Đỉnh 2, 150Mpbs, 01 Wifi Mesh, Truyền hình 180 kênh, Di động 60GB data, 1000 phút nội mạng, 50 phút ngoại mạng

Hiển thị 1 - 5 / 5 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng