Sắp xếp:


594.000đ

Fiber80Eco+ Tốc độ 120 Mbps Quốc tế 28,8 Mbps, Cam kết quốc tế tối thiểu 1,5 Mbps 

990.000đ

Fiber100Eco+ Tốc độ đường truyền Tốc độ trong nước 120 Mbps - Tốc độ quốc tế 35 Mbps · Cam kết quốc tế tối thiểu 2 Mbps

4.950.000đ

Fiber200Eco+ Tốc độ 300 Mbps Quốc tế 60 Mbps, Cam kết quốc tế tối thiểu 5 Mbps

11.880.000đ

Fiber300Eco+ Tốc độ 400 Mbps Quốc tế 85 Mbps, Cam kết quốc tế tối thiểu 8 Mbps

17.820.000đ

Lắp miễn phí, doanh nghiệp được dùng thử 1 tháng, tặng từ 1 đến 3 tháng cước. Tốc độ trong nước 500Mbps, Tốc độ quốc tế 125Mbps, Cam kết quốc tế tối thiểu 10 Mbps. Gói cước Dành cho các doanh nghiệp lớn có nhu cầu kết nối internet với băng thông cao, kết nối ổn đinh trong và ngoài nước, đặt biệt cần đường truyền đi quốc tế luôn ổn định.

45.375.000đ

Lắp miễn phí, doanh nghiệp được dùng thử 1 tháng, tặng từ 1 đến 3 tháng cước. Tốc độ trong nước 1000Mbps, Tốc độ quốc tế 200Mbps, Cam kết quốc tế tối thiểu 50 Mbps. Gói cước Dành cho các doanh nghiệp lớn có nhu cầu kết nối internet với băng thông cao, kết nối ổn đinh trong và ngoài nước, đặt biệt cần đường truyền đi quốc tế luôn ổn định.

Hiển thị 1 - 6 / 6 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng