28/12/2020 | 12

VNPT-BHXH là giải pháp giao dịch điện tử giữa các Tổ chức, Doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học với cơ quan bảo hiểm xã hội trên toàn quố

VNPT Đồng Nai cung cấp Phần mềm khai báo BHXH tại Tỉnh Đồng nai 

 

VNPT-BHXH là giải pháp giao dịch điện tử giữa các Tổ chức, Doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học với cơ quan bảo hiểm xã hội trên toàn quốc

Tương thích Chữ ký số các nhà cung cấp CA.
Sử dụng đa nền tảng: Máy tính, điện thoại di động…
Khách hàng được hỗ trợ qua nhiều kênh: trực tiếp, tổng đài, email, web, Chat…
Hỗ trợ quản lý dữ liệu: Người lao động giữa các máy tính, hướng dẫn sử dụng trực quan.
Phần mềm: gọn nhẹ, không tiêu tốn nhiều dung lượng trên máy tính.
An toàn, bảo mật: thông tin Khách hàng.
Đội ngũ hỗ trợ: có kinh nghiệm, được đào tạo chuyên sâu.

I. Bảng giá Mua mới và Gia hạn sản phẩm dịch kê khai Bảo hiểm xã hội điện tử VNPT-BHXH.

VNPT-VAN 10
1-> 10 Lao động

VNPT-VAN 100
1 -> 100 Lao động

VNPT-VAN 1000
1 -> 1000 Lao động
VNPT MAX
Không giới hạn lao động

18 tháng: 220.000 VNĐ
33 tháng: 352.000 VNĐ
48 tháng: 418.000 VNĐ
60 tháng: 528.000 VNĐ

18 tháng: 550.000 VNĐ
33 tháng: 880.000 VNĐ
48 tháng: 1.045.000 VNĐ
60 tháng: 1.320.000 VNĐ

18 tháng: 880.000 VNĐ
33 tháng: 1.408.000 VNĐ
48 tháng: 1.672.000 VNĐ
60 tháng: 1.936.000 VNĐ

18 tháng: 1.210.000 VNĐ
33 tháng: 1.936.000 VNĐ
48 tháng: 2.290.000 VNĐ
60 tháng: 2.585.000 VNĐ

II. Bảng giá Mua mới Chữ ký số VNPT-CA & VNPT - BHXH.

VNPT-VAN 10
1-> 10 Lao động

VNPT-VAN 100
1 -> 100 Lao động

VNPT-VAN 1000
1 -> 1000 Lao động

VNPT MAX
Không giới hạn lao động

Phí thuê bao VNPT-CA + Phí dịch vụ VNPT-BHXH Phí thuê bao VNPT-CA + Phí dịch vụ VNPT-BHXH Phí thuê bao VNPT-CA + Phí dịch vụ VNPT-BHXH Phí thuê bao VNPT-CA + Phí dịch vụ VNPT-BHXH

18 tháng: 1.870.000 VNĐ
33 tháng: 2.706.000 VNĐ
48 tháng: 3.080.000 VNĐ

18 tháng: 2.134.000 VNĐ
33 tháng: 3.245.000 VNĐ
48 tháng: 3.570.600 VNĐ

18 tháng: 2.447.500 VNĐ
33 tháng: 3.707.000 VNĐ
48 tháng: 4.158.000 VNĐ

18 tháng: 2.750.000 VNĐ
33 tháng: 4.208.600 VNĐ
48 tháng: 4.752.000 VNĐ

(Đã bao gồm 10% VAT + Token)

III. Bảng giá Gia hạn Chữ ký số VNPT-CA + VNPT - BHXH.

VNPT-VAN 10
1-> 10 Lao động

VNPT-VAN 100
1 -> 100 Lao động

VNPT-VAN 1000
1 -> 1000 Lao động

VNPT MAX
Không giới hạn lao động

Phí thuê bao VNPT-CA + Phí dịch vụ VNPT-BHXH Phí thuê bao VNPT-CA + Phí dịch vụ VNPT-BHXH Phí thuê bao VNPT-CA + Phí dịch vụ VNPT-BHXH Phí thuê bao VNPT-CA + Phí dịch vụ VNPT-BHXH

18 tháng: 1.320.000 VNĐ
33 tháng: 2.156.000 VNĐ
48 tháng: 2.530.000 VNĐ

18 tháng: 1.584.000 VNĐ
33 tháng: 2.695.000 VNĐ
48 tháng: 3.020.600 VNĐ

18 tháng: 1.897.000 VNĐ
33 tháng: 3.157.000 VNĐ
48 tháng: 3.608.000 VNĐ

18 tháng: 2.220.000 VNĐ
33 tháng: 3.658.600 VNĐ
48 tháng: 4.202.000 VNĐ

(Đã bao gồm 10% VAT, Không bao gồm Token)

 • Quản lý: thông tin đơn vị
 • Quản lý: nhân sự
 • Tính năng: Lập hồ sơ thủ tục BHXH
 • Tính năng: Kết xuất báo cáo, ký số
 • Ký và nộp các bộ hồ sơ BHXH: qua mạng Internet.
 • Tự động: lấy kết quả trả về từ cơ quan BHXH.
 • Kiểm soát: truy cập khách hàng
 • Tiếp nhận: hồ sơ của khách hàng
 • Lưu trữ: dữ liệu hồ sơ, kết quả giao dịch
 • Chuyển tiếp: hồ sơ khách hàng tới cơ quan BHXH
 • Tính năng: Báo cáo thống kê giao dịch

Sử dụng Phần mềm khai báo Bảo hiểm xã hội trực tuyến do VNPT Biên Hòa, Đồng Nai cung cấp

Quý khách sẽ được hỗ trợ 24/7.

Quý khách cần hỗ trợ tư vấn và khai báo phần mềm BHXH vui lòng liên hệ nhân viên VNPT để được hỗ trợ.

 

TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 1, tầng 01 đường 30/4, P. Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Tư vấn dịch vụ: 0911 848686


(*) Xem thêm