Kê khai Bảo hiểm Xã Hội VNPT

Kê khai Bảo hiểm Xã Hội VNPT


VNPT-BHXH là giải pháp giao dịch điện tử giữa các Tổ chức, Doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học với cơ quan bảo hiểm xã hội trên toàn quố

Xem thêm ››
Bảng giá Hóa đơn điện tử VNPT 2021

Bảng giá Hóa đơn điện tử VNPT 2021


Giới thiệu hóa đơn điện tử VNPT Là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Được Khởi tạo, Lập, Gửi, Nhận, Lưu trữ và Quản lý bằng phương tiện điện tử Có thể chuyển đổi thành hóa đơn giấy trong nhu cầu lưu thông hàng hóa, quản lý hóa đơn của người mua  

Xem thêm ››
Chữ ký số VNPT tại Đồng Nai

Chữ ký số VNPT tại Đồng Nai


CHỮ KÝ SỐ VNPT ĐỒNG NAI, GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VNPT GIÁ RẺ   - Chứng thư số cho cơ quan, tổ chức, Chứng thư số cho cá nhân, cá nhân thuộc tổ chức – doanh nghiệp - Chứng thư số SSL dành cho Website, Chứng thư số Code Signing dành cho phần mềm

Xem thêm ››
Phần mềm khai báo Bảo hiểm Xã Hội VNPT

Phần mềm khai báo Bảo hiểm Xã Hội VNPT


Đối tượng sử dụng dịch vụ Phần mềm khai báo BHXH VNPT do VNPT Biên Hòa, Đồng Nai cung cấp là: - Các tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng lao động trên lãnh thổ Việt Nam. - UBND xã/phường thực hiện thủ tục BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và BHYT tự nguyện cho người dân. - Trường học thực hiện BHYT cho học sinh sinh viên.

Xem thêm ››
Chữ ký số VNPT tại Nhơn Trạch, Đồng Nai

Chữ ký số VNPT tại Nhơn Trạch, Đồng Nai


BẢNG BÁO GIÁ CHỮ KÝ SỐ VNPT TẠI NHƠN TRẠCH ĐỒNG NAI - Chứng thư số dùng cho các cơ quan, đoàn thể, tổ chức. - Chứng thư số cho cá nhân, cá nhân thuộc tổ chức – doanh nghiệp - Chứng thư số SSL dành cho Website, Chứng thư số Code Signing dành cho phần mềm

Xem thêm ››