Hình ảnh mô tả về ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử theo TT 78 /2021/TT-BTC 

Một trong số những quy định mới đáng chú ý về dịch vụ Hóa đơn điện tử được ban hành tại Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 là Quy định về ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử, ký hiệu hóa đơn điện tử.

Quy định về ký hiệu, mẫu số hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021 

Theo Thông tư 78/2021/TT-BTC, ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử, ký hiệu hóa đơn điện tử sẽ có một số quy định mới, các tiêu thức được hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn nhằm thuận tiện cho khâu sử dụng, quản lý hóa đơn điện tử. vnpt-dongnai.com kính mời Doanh nghiệp theo dõi các thông tin cập nhật dưới đây để áp dụng đối với hóa đơn, chứng từ tuân thủ theo quy định.

Hình ảnh mô tả về ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử theo TT 78 /2021/TT-BTC 

Hình ảnh mô tả về ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử theo TT 78 /2021/TT-BTC

Hình ảnh mô tả về ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021.

Ký hiệu hóa đơn Không có mã của cơ quan thuế

Ký hiệu hóa đơn có mã của cơ quan thuế

Ký hiệu hóa đơn có mã của cơ quan thuế

Ký hiệu hóa đơn Không có mã của cơ quan thuế

 

Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Theo Điều 4, Thông tư 78/2021/TT-BTC, ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử được quy định là một chữ số tự nhiên 1, 2, 3, 4, 5, 6 phản ánh loại hóa đơn điện tử:
- Số 1: Phản ánh loại hóa đơn điện tử Giá trị gia tăng.
- Số 2: Phản ánh loại hóa đơn điện tử bán hàng.
- Số 3: Phản ánh loại hóa đơn điện tử bán tài sản công.
- Số 4: Phản ánh loại hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia.
- Số 5: Phản ánh các loại hóa đơn điện tử khác là tem, vé, thẻ, phiếu thu hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khách nhưng có nội dung của hóa đơn điện tử được quy định theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.
- Số 6: Phản ánh các chứng từ điện tử được sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử.

 

Ký hiệu và mẫu số Hóa đơn GTGT theo thông tư 78

Ký hiệu hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định ký hiệu hóa đơn điện tử là nhóm 6 ký tự gồm chữ viết và chữ số, phản ánh các thông tin về hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn điện tử được sử dụng:
- Ký tự đầu tiên là một chữ cái (C hoặc K): C thể hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. K thể hiện hóa đơn điện tử không có mã.
- Hai ký tự tiếp theo là hai chữ số Ả rập: Thể hiện năm lập hóa đơn điện tử.
- Một ký tự tiếp theo là một chữ cái (T, D, L, M, N, B, G, H): Thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng:
+ Chữ T: Thể hiện hóa đơn điện tử do các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.
+ Chữ D: Áp dụng với hóa đơn bán tài sản công, hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia, hóa đơn điện tử đặc thù không nhất thiết có một số tiêu thức do các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký.
+ Chữ N: Áp dụng cho phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử.
+ Chữ B: Áp dụng đối với phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử.
+ Chữ G: Áp dụng đối với tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn giá trị gia tăng.
+ Chữ H: Áp dụng đối với tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn bán hàng.
- Hai ký tự cuối cùng: Người bán tự xác định tùy thuộc nhu cầu quản lý.

Ký hiệu hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Trên đây vnpt-dongnai.com giới thiệu và mô tả một số thông tin mới về ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử, ký hiệu hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC. Anh chị Kế toán cần lưu ý để cập nhật những nội dung thay đổi, bổ sung nhằm sử dụng hóa đơn điện tử tuân thủ quy định.
Ngoài ra, để được tư vấn thêm về phần mềm hóa đơn điện tử VNPT, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ: 0918884113 - 0911848686.
 

Website chuyên cung cấp sản phẩm, dịch vụ
Internet, Vinaphone và Công nghệ thông tin VNPT tại Đồng Nai

 

TƯ VẤN BÁN HÀNG: 0911848686 Zalo
HOTLINE TƯ VẤN BÁN HÀNG: 0918884113
Số DUY NHẤT tiếp nhận Báo hỏng dịch vụ: Cố định/ Internet/ Mytv: 18001166

Tổng đài hỗ trợ dịch vụ CNTT 18001260
Tổng đài hỗ trợ Sim, gói cước Vinaphone: 18001091

Website: https://vnpt-dongnai.com/ Email: binhgt.dni@vnpt.vn

 


(*) Xem thêm

Đã thêm vào giỏ hàng